Svobodni radio Agora iz Celovca

GT22 | ostalo | okrogla miza
  • 18.00 - 19.00
  • GT22,
  • Vstopnine ni.

Fokus Celovec – Klagenfurt

Radio AGORA (105,5 MHz) je od začetka oddajanja leta 1998 medijski, umetnostni in eksperimentalni prostor za slovensko-, nemško-, dvo- ali večjezične poslušalke, poslušalce, radijke in radijce na Koroškem in južnem Štajerskem ter za priseljene ljudi, njihove jezike in kulture. Vse to s ciljem, da pripomore h komunikaciji med narodnostnimi skupinami. Je večjezični forum s poudarkom na glasbi in literaturi iz alpsko-jadranskega prostora in ustvarjalna platforma za umetnike, kulturnike, civilno-družbeno zainteresirane ljudi in pobude iz regije. Kot svobodni radio je glasilo za vse tiste ljudi in teme, ki jih mediji v glavnem toku poročanja ne upoštevajo ali diskriminirajo. Ustvarja program, posreduje medijske kompetence in je del medijsko-političnih razvojev. Je partner kulturnih prirediteljev in izobraževalnih ustanov ter socialno, feministično, kvir, integrativno, ekološko in zgodovinsko naravnanih pobud. V javnost spravlja vse, česar drugje ni mogoče slišati! Je proti vsaki obliki nasilja, diskriminacije, izločitve in hujskanja! Zavzema se za umetniško raznolikost, raznolikost mnenj, enakopravnost glasov, jezikov in kultur in podpira kulturno identiteto, integracijo ter dialog med kulturami, generacijami in spoli. Zavzema se za demokratizacijo komunikacije z vključitvijo državljank in državljanov v družbene razprave.

Prosti dostop na radiu AGORA ljudem brez izkušenj s tem medijem omogoča ustvarjanje lastnih radijskih oddaj. Ta pospešuje medijsko kompetenco ljudi vseh starosti in vseh družbenih ozadij in na ta način pripomore k aktivnemu soustvarjanju in avtentičnemu posredovanju informacij. Odprti dostop je temeljno načelo vseh svobodnih radijev. AGORA je član Zveze svobodnih radijev Avstrije (VFRÖ) in s tem zavezan Listini svobodnih radijev. V posebnih izobraževalnih delavnicah za šolarke, šolarje in zainteresirane vseh starostnih skupin, posreduje osnovna znanja o moderaciji, oblikovanju prispevkov, obdelavi tonskega materiala in medijskem pravu. Nudi znanje, tehnično opremo, prostore in oddajni čas ter pomaga pri uresničitvi lastne radijske oddaje. Nosilec in izdajatelj radia je društvo "AGORA-Verein Arbeitsgemeinschaft offenes Radio/Avtonomno gibanje odprtega radia". Ta deluje neodvisno od strankarske politike in verskih ustanov, njegova dejavnost pa je neprofitnega značaja. Sodelovanje med odborom društva, zaposlenimi in svobodnimi sodelavkami in sodelavci poteka v znamenju medsebojnega spoštovanja in obzirne komunikacije. Odprtost in pripravljenost za nadaljnji razvoj sta predpostavki za sodelovanje. V okviru svojih zmožnosti poskuša AGORA zaposlene dostojno plačevati in sodelavke ter sodelavce motivirati k udeleževanju na dodatnih poklicnih izobraževanjih in tečajih, ki jim omogočajo soudeležbo v času primernem tehničnemu in novinarskemu razvoju.

[Kratica AGORA pomeni „Arbeitsgemeinschaft offenes Radio/Avtonomno gibanje odprtega radia“. Istočasno opisuje agoro, centralni trg v antični Grčiji, kjer so se srečevali filozofi in učenjaki, da bi izmenjevali ideje in dognanja.]


Fokus: Slovenci in nas meje

Lanskemu letu okroglih obletnic dogodkov, ki so bistveno zaznamovali slovenske meje in zgodovino (100. obletnica požiga Narodnega doma v Trstu, 100. obletnica Koroškega plebiscita) je sledilo leto bolj ali manj zaprtih meja. Zdaj, ko se te znova vsaj delno odpirajo, bomo v GT22 pogled uperili čeznje, in se fokusirali v slovensko zamejstvo in izseljenstvo. K rojakom in rojakinjam, ki so se zaradi političnih pretresov, zgodovinskih prelomnic ali eksistenčne nuje znašli za mejami nacionalne države Slovenije. Ukvarjali se bomo z vprašanji: kako so živeli nekoč in kako živijo danes, s čim se morajo soočati zaradi svoje manjšinske identitete, kako dojemajo nacijo, nacionalnost in nacionalizem ter kako se skozi ta vprašanja oblikujeta njihova kultura in umetnost? 

GT22 je hkrati nevladna organizacija, prostor in skupnost, inter(trans)disciplinarni laboratorij, ki povezuje umetnost, kulturo, urbane športe in življenje. Ob organski rasti skupnosti, skozi skupne projekte in na osnovi refleksije in odzivanja na potrebe, ki se porajajo znotraj in onkraj prostorov na Glavnem trgu 22, GT22 neprenehoma vzpostavlja izobraževalno, raziskovalno in produkcijsko platformo.

Lokacija

Pokrovitelj dogodka

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava